Saturday, June 28, 2008

בהול: משפחות 12 נעדרי איראן לרוה"מ: אין עיסקה בלי מידע

מוצ"ש 29 ביוני 2008
בהול: משפחות 12 נעדרי איראן לרוה"מ: אין עיסקה בלי מידע
מכתב בהול שנשלח לראש הממשלה אהוד אולמרט, על ידי בני משפחותיהם של 12 יהודי איראן הנעדרים מאז שנות
ה-90', בו נדרש ראש הממשלה להימנע מלהביא את עסקת השבויים עם חיזבאללה לאישור הממשלה מחר, ולהימנע מביצוע עסקת השבויים, כל עוד לא יתקבל מידע אמין וחד משמעי על גורלם של היהודים הנעדרים.

בשנים 1994 ו-1997 נעלמו 12 יהודים איראנים שניסו להימלט מאיראן כדי לעלות ארצה, בעת שניסו לחצות את גבול איראן-פקיסטן.

יהודים אשר המשטר האיראני מסרב להנפיק להם דרכון ואינם יכולים לעזוב את איראן באופן חוקי, חוצים זה שנים את גבול איראן-פקיסטן באופן בלתי חוקי, בסיוע הסוכנות היהודית וגורמי ממשל ישראלים, בדרכם ארצה. מאז נעלמו 12 הנעדרים, לא הצליחה מדינת ישראל להשיג מידע כלשהו אודות גורלם, שנותר בגדר תעלומה. בני משפחותיהם, החיים ברובם בישראל, מתייסרים בשל חוסר הוודאות בנוגע לגורל יקיריהם ובשל אדישותה ואוזלת ידה של המדינה.

בימים האחרונים נודע כי כתנאי לעסקת השבויים, דורש החיזבאללה מידע אודות גורלם של 4 דיפלומטים איראנים, שנחטפו בבירות בחודש יולי 1982, בזמן מלחמת לבנון הראשונה, על ידי ה"פלנגות" הנוצריות בלבנון (פלג סמיר ג'עג'ע), שבאותה עת היו בעלי בריתה של ישראל בלבנון.

במכתב שנשלח היום לראש הממשלה באמצעות עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר, יו"ר ארגון שורת הדין, דורשים בני משפחות 12 נעדרי איראן כי המדינה תכבד התחייבות שנתנה לבג"צ לפני כשנתיים, לפיה "תמשיך ולא תחסוך כל מאמץ על מנת להשיג מידע אודות גורלם של נעדרי איראן".

בני משפחות הנעדרים טוענים במכתבם כי, "אם אכן בכוונת ממשלת ישראל לכבד את ההתחייבות שנתנה בבית המשפט, הרי שהממשלה אינה רשאית לוותר על המידע שברשותה בנוגע ל-4 הדיפלומטים האיראנים – שהוא קלף המיקוח האחרון שבידי ישראל, העשוי לשפוך אור על גורל 12 הנעדרים".

לדברי עו"ד דרשן-לייטנר: "היהודים הנעדרים באיראן ניסו לעלות ארצה בעידודה ובעזרתה של ממשלת ישראל, ולכן זוהי חובתה של הממשלה לעשות כל שלאל ידה כדי להשיג מידע אמין וחד משמעי, שישים קץ לסבלם של בני המשפחות – ילדים, נשים, אבות ואמהות. אי עמידה על קבלת המידע מאיראן, באמצעות חיזבאללה, פירושה היחיד הוא הפקרת הנעדרים לגורלם. לא יעלה על הדעת שמדינת ישראל תעביר לחיזבאללה מידע שברשותה אודות 4 הדיפלומטים האיראנים הנעדרים, מבלי לקבל תמורתו מידע אודות 12 היהודים הנעדרים. המידע אודות הדיפלומטים האיראנים הוא הקלף האחרון שבידי ישראל להשגת מידע על היהודים הנעדרים באיראן, ואם נוותר עליו ללא תמורה, ייסתם הגולל על האפשרות לדעת אי פעם מה עלה בגורל 12 הנעדרים."

דרשן-לייטנר ציינה כי, אם לא ייענו דרישותיהן של משפחות הנעדרים, בכוונתן לעתור לבג"צ נגד עסקת החילופים עם חיזבאללה, ולפעול למניעת ביצוע העסקה, כבר בימים הקרובים.

למידע נוסף: עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר, 03-7514175, 052-3837020.
מייק כהן 03-7514175, 054-499-6453
/